DIŞKI KAÇIRMA

Rektum kalın bağırsağın son kısmıdır ve görevi dışkıyı biriktirmektir. Vücudun rektumdaki dolgunluğu algılayıp buradaki içeriğin katı, sıvı ve gaz ayırımını yaparak uygun zaman ve uygun sosyal ortamda rektumu boşaltabilme yeteneğine fekal kontinans yani dışkı kontrolü denir.
Bu durum ortalama 2.5 yaşta gelişmektedir. Dört yaşını doldurmuş olan çocukların %95’i, beş yaşını dolduranların ise %99 u dışkı kontrolünü…

Details