REKTAL PROLAPSUS

Rektumun yani kalın bağırsağın son kısmının değişik sebeplerden dolayı anüsten dışarı çıkmasına rektal prolapsus denir. En sık 1-3 yaşta görülür. Tam (komplet) ve tam olmayan (inkomplet) prolapsus diye iki tipi vardır. Sadece rektum mukozasının dışarı çıkmasına inkomplet rektal prolapsus, rektum duvarının bütün elemanları ile birlikte dışarı çıkmasını da komplet rektal prolapsus veya rektal prosidentia denir. Çocuklardaki…

Details

KIL DÖNMESİ-PİLONİDAL SİNÜS

Kıl dönmesi (Pilonidal sinüs);  kuyruk sokumunda, cilt altında bulunan kıl yumaklarının sebep olduğu hastalıktır.  En sık belirtisi kuyruk sokumu üzerinde ağrı, akıntı ve kızarıklık olmasıdır. Erkeklerde 4-5 kat daha sıktır. Çocuklarda adolesan yaş grubunda görülür. 

KIL DÖNMESİ NEDEN OLUŞUR? Kıl dönmesinin sebepleri şöyle sıralanabilir: Vücudun kıllı olması, kuyruk sokumunda ki yarığın, dar ve derin olması…

Details

MEZENTER KİSTİ-OMENTUM KİSTİ

Mezenterik ve omental kistler oldukça nadir görülen batın içi kitlelerdir. Görülme sıklığı 20.000’de 1’dir. Kızlarda daha sıktır. 

MEZENTER NEDİR? OMENTUM NEDİR? Mezenter, kan ve lenf damarları ile yağdan oluşmuş bağırsak askısıdır. Mezenter bağırsakları arka karın duvarına asar. Asıl görevi bağırsakların kan ve lenf dolaşımını sağlamaktır.
Omentum ise bağırsakları örten yağ dokusundan zengin zardır. Küçük ve büyük…

Details