KANLI KAKA YAPMA

Çocuklarda dışkıda kan olması sık görülen bir durumdur. Bu durum bir çok hastalığın habercisi olabilir.  
Çocuklarda  dışkıda kanın görüldüğü belli başlı durumlar şunlardır: Anal fissür, rektal polip, invajinasyon. ANAL FİSSÜR NEDEN OLUŞUR? Çocukluk çağındaki dışkılama sırasındaki kanama nedenleri arasında ilk sırada yer alır. Her yaşta görülebilir. Anal fissürün en sık sebebi kabızlıktır. Anal fissür genellikle ağrılıdır.…

Details

BAĞIRSAK DUPLİKASYONU

Duplikasyon kelime olarak bir yapının çift olmasıdır. Sindirim sistemi duplikasyonunun diğer ismi duplikasyon kistidir. Görülme sıklığı 4500 otopside ve 9000 canlı doğumda 1’dir. Hastaların üçte biri yenidoğan döneminde tanı alır. Gastrointestinal sistemdeki duplikasyonlar, etyolojisi tam olarak tanımlanamayan, çoğunlukla tek, nadiren birden fazla görülen konjenital anomalilerdir. Etyolojisinde fetal barsak divertikülünün persistansı, primitif bağırsağın solid evresinin rekanalizasyonunda…

Details

KİST HİDATİK

Kist hidatik, ekinokokus granulosus denilen parazitin oluşturduğu bir kisttir.
 Diğer adı Ekinokok kistidir. En sık karaciğerde görülür. Ancak akciğer, dalak, böbrek, karın içi yapılar ve seyrek olarak kalp, kemik ve beyin dokusunda bile görülebilir. Genellikle içi sıvı dolu çok ince zarlı yapılardır. Hastalık kedi ve köpekten insana geçen bir parazit nedeniyle oluşur. Hidatik kist zamanla…

Details