KİST HİDATİK

Kist hidatik, ekinokokus granulosus denilen parazitin oluşturduğu bir kisttir.
 Diğer adı Ekinokok kistidir. En sık karaciğerde görülür. Ancak akciğer, dalak, böbrek, karın içi yapılar ve seyrek olarak kalp, kemik ve beyin dokusunda bile görülebilir. Genellikle içi sıvı dolu çok ince zarlı yapılardır. Hastalık kedi ve köpekten insana geçen bir parazit nedeniyle oluşur. Hidatik kist zamanla…

rektal

REKTAL PROLAPSUS

Rektumun yani kalın bağırsağın son kısmının değişik sebeplerden dolayı anüsten dışarı çıkmasına rektal prolapsus denir. En sık 1-3 yaşta görülür. Tam (komplet) ve tam olmayan (inkomplet) prolapsus diye iki tipi vardır. Sadece rektum mukozasının dışarı çıkmasına inkomplet rektal prolapsus, rektum duvarının bütün elemanları ile birlikte dışarı çıkmasını da komplet rektal prolapsus veya rektal prosidentia denir. Çocuklardaki…

KIL DÖNMESİ-PİLONİDAL SİNÜS

Kıl dönmesi (Pilonidal sinüs);  kuyruk sokumunda, cilt altında bulunan kıl yumaklarının sebep olduğu hastalıktır.  En sık belirtisi kuyruk sokumu üzerinde ağrı, akıntı ve kızarıklık olmasıdır. Erkeklerde 4-5 kat daha sıktır. Çocuklarda adolesan yaş grubunda görülür. 

KIL DÖNMESİ NEDEN OLUŞUR? Kıl dönmesinin sebepleri şöyle sıralanabilir: Vücudun kıllı olması, kuyruk sokumunda ki yarığın, dar ve derin olması…