MEZENTER KİSTİ-OMENTUM KİSTİ

Mezenterik ve omental kistler oldukça nadir görülen batın içi kitlelerdir. Görülme sıklığı 20.000’de 1’dir. Kızlarda daha sıktır. 

MEZENTER NEDİR? OMENTUM NEDİR? Mezenter, kan ve lenf damarları ile yağdan oluşmuş bağırsak askısıdır. Mezenter bağırsakları arka karın duvarına asar. Asıl görevi bağırsakların kan ve lenf dolaşımını sağlamaktır.
Omentum ise bağırsakları örten yağ dokusundan zengin zardır. Küçük ve büyük…

DIŞKI KAÇIRMA

Rektum kalın bağırsağın son kısmıdır ve görevi dışkıyı biriktirmektir. Vücudun rektumdaki dolgunluğu algılayıp buradaki içeriğin katı, sıvı ve gaz ayırımını yaparak uygun zaman ve uygun sosyal ortamda rektumu boşaltabilme yeteneğine fekal kontinans yani dışkı kontrolü denir.
Bu durum ortalama 2.5 yaşta gelişmektedir. Dört yaşını doldurmuş olan çocukların %95’i, beş yaşını dolduranların ise %99 u dışkı kontrolünü…